wxsh.net
当前位置:首页>>关于结脉与代脉的区别?的资料>>

结脉与代脉的区别?

脉来时止的意思就是有间歇,这是三者的共同特点。 结脉脉来迟缓而呈不规则间歇。主阴盛气结,寒痰血瘀,症瘕积聚。 促脉脉来急数有力而呈不规则间歇。《脉经》:“促脉来去数,时一止复来。”主阳盛热实,气血痰饮宿食停滞,亦主肿痈。 代脉脉来缓...

结脉,脉来迟缓而呈不规则间歇。结脉主气血虚弱、邪气阻遏 。 代脉,代脉脉来缓慢而有规则的歇止,即止有定数。代脉主脏气衰微,其病危重。 促脉,脉来急促而有不规律的间歇的脉象。促脉主阳盛热结,气血、痰饮、宿食停滞;亦主脏气虚弱,阴血衰...

结脉,脉来迟缓而呈不规则间歇。结脉主气血虚弱、邪气阻遏 。 代脉,代脉脉来缓慢而有规则的歇止,即止有定数。代脉主脏气衰微,其病危重。 促脉,脉来急促而有不规律的间歇的脉象。促脉主阳盛热结,气血、痰饮、宿食停滞;亦主脏气虚弱,阴血衰少。

您好: 1.促脉:一息六至以上,数而中止,止无定数(不规则间歇)。 主要临床意义:阳盛实热、痰饮、宿食停滞。实热症多见。 2.结脉:一息四至以下,脉来缓慢,而时一止,止无定数。 主要临床意义:阴盛气结、寒痰瘀血、正常人亦偶可见之。 3.代...

促、结、代脉:皆属于脉搏节律不齐有间歇的脉象。 1.脉来急数而有不规则的间歇,谓之促脉,即数时一止,其名曰促。《脉经》说:“促脉来去数,时一止复来。” 2.脉来缓慢而有不规则的间歇,谓之结脉,即“缓时一止,其名曰结”。《脉经》说:结脉往...

您好: 1.促脉:一息六至以上,数而中止,止无定数(不规则间歇)。 主要临床意义:阳盛实热、痰饮、宿食停滞。实热症多见。 2.结脉:一息四至以下,脉来缓慢,而...

结脉缓而时止,止无定数。结脉多见阴盛气结,寒痰血瘀,亦见气血虚衰。代脉多为脏气衰,疼,惊,跌打。 代脉脉来一止,止有定数,良久方来。

代脉,是《濒湖脉决》中最后的一个脉象,搏动有歇止,并且无规律,我们知道,有歇止的脉象有三个,一:促脉,数而时止,二,结脉,缓或迟而时止,三,代脉,时而数而止,时而缓或迟而止,全无规律。是险症,多为心脏功能极度衰竭的征象。遇到这...

肾气,水气也,其向上逆土克水也。 气者,阳也,卫外而守阴。 促者,急急之像。结者,阳之结也。 八纲,阴阳寒热虚实表里。 色见黄白黑,鲜亮者生。 、、、、、、

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.wxsh.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com