wxsh.net
当前位置:首页>>关于将求阶乘的功能设计成自定义函数,并在计算5!-3...的资料>>

将求阶乘的功能设计成自定义函数,并在计算5!-3...

int VPF(int n) { for (n,n>0,n--) n=n*(n-1); } 我不知道负数的阶乘是啥,乘到0的话,你加个if判断就行了。

可以这样改一下,就可以了。 function y=Untitled9( ) y=jiecheng(7)+jiecheng(5)+3; end function f=jiecheng(n) f=1; for i=1:n f=f*i; end end 在命令窗口中,输入 y=Untitled9( ) %回车

#includeint jiecheng(int n){ int val = 1; while (n > 1) val *= n--; return val;}int main(void){ printf("1!+3!+5!+7! = %d\n", jiecheng(1) + jiecheng(3) + jiecheng(5) + jiecheng(7)); return 0;}

#include int main(){long fac(int n);fac(6);return 0;}long fac(int n){ int i,s=0; for(i=1;i

可以拒绝做这道题,然后告诉你们老师, 用递归求阶乘是全世界最SB的程序员才干的~~~如果要告诉学生什么情况下用循环什么情况下用递归.....阶乘就是最应该用循环最不应该用递归的情况.学校课本用阶乘讲解递归是在误人子弟. 对以上言论负全责, 欢迎...

#include int fact(int n) { int s=1,i; for(i=1;i

#include #include int jiecheng(int n) { if(n == 1 || n == 0) return 1; else return n*jiecheng(n-1); } main() { int i; int n; int sum = 0; printf("input n:"); scanf("%d",&n); for(i = 3; i

int fact(int n) { int m = 1; while(n>0) { m*=n; n--; } return m; } int main() { int i, sum=0; for(i=1;i

#include int factorial(int n){ if (n

#include #include void digui(int x,int sum,int i){ if(i==1){ sum=x*(x-1); x=x-2; i--;//判断是否为第一次 } else{ sum=sum*x; x--; } if(x==1){ cout

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.wxsh.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com