wxsh.net
当前位置:首页>>关于将求阶乘的功能设计成自定义函数,并在计算5!-3...的资料>>

将求阶乘的功能设计成自定义函数,并在计算5!-3...

可以这样改一下,就可以了。 function y=Untitled9( ) y=jiecheng(7)+jiecheng(5)+3; end function f=jiecheng(n) f=1; for i=1:n f=f*i; end end 在命令窗口中,输入 y=Untitled9( ) %回车

int VPF(int n) { for (n,n>0,n--) n=n*(n-1); } 我不知道负数的阶乘是啥,乘到0的话,你加个if判断就行了。

set talk off clear z=(jc(9)+jc(3))*jc(5)/(jc(7)-jc(4)) ?z set talk on cancel func jc(x) if x=1 or x=0 return 1 else return x*jc(x-1) endif endfunc

clear s=0 for i=1 to 9 step 2 s=s+jc(i) endfor ?"1!+3!+5!+7!+9!="+alltrim(str(s)) function jc(x) p=1 for j=1 to x p=p*j endfor return p endfunc

#includeint jiecheng(int n){ int val = 1; while (n > 1) val *= n--; return val;}int main(void){ printf("1!+3!+5!+7! = %d\n", jiecheng(1) + jiecheng(3) + jiecheng(5) + jiecheng(7)); return 0;}

可以拒绝做这道题,然后告诉你们老师, 用递归求阶乘是全世界最SB的程序员才干的~~~如果要告诉学生什么情况下用循环什么情况下用递归.....阶乘就是最应该用循环最不应该用递归的情况.学校课本用阶乘讲解递归是在误人子弟. 对以上言论负全责, 欢迎...

#include "stdio.h" double fun(int n)//用double提高精度和计数位数。 { double sum=1.0; int i; for(i=1;i

int fact(int n) { int m = 1; while(n>0) { m*=n; n--; } return m; } int main() { int i, sum=0; for(i=1;i

我一写一个: #include "stdio.h"int m;int fact(int n){ m++; if(n==1 || n==0) return 1; else return n*fact(n-1);}int main(void){ int i,sum; for(sum=0,i=1;i

求阶乘的方法可以通过递归的方法来解决,具体代码如下: #include int main(){ int fun(int n);//声明递归函数求阶乘 int sum = 0; for(int i = 1;i

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.wxsh.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com