wxsh.net
当前位置:首页>>关于繁体字读音口令红包的资料>>

繁体字读音口令红包

实有11个汉字,多出来的是重复字。 馫 (xīn) 龘 (dá) 飝 (fēi) 鱻 (xiān) 灥 (xún,quán) 麤 (cū) 靐 (bìng) 飍 (xiū) 朤 (lǎng) 淼 (miǎo) 譶 (tà)

读出"快点说爱我"这五个字就可以领了。不关繁体字的事。这红包是语音红包

盫,读音:[ān] 释义:古同“盦”。 识,[拼音] [shí,zhì] [释义] [shí]:1.知道,认得,能辨别。 2.所知道的道理。 3.辨别是非的能力。 [zhì]:1.记祝 2.标志,记号。 龘,读音:[dá] 释义:古同“龖”,龙腾飞的样子。 榝,读音:[shā][xiè] 释义:[shā...

共十八个汉字,由于网页不支持繁体,一部分繁体字,转成简化字。 廰 (tīng) 罢(bà,pí) 滞 (zhì) 陇 (lǒng) 赢 (yíng) 爨 (cuàn) 痫 (xián) 骉 (biāo) 麟 (lín) 继 (jì) 蔓 (màn) 谫 (jiǎn) 钃 (zhú) 鹳 (guàn) 体 (tǐ) 耧 (lóu) 馅 (xiàn) 馨 (...

这些字多半是不常用的生僻字,第3字“郁”的繁体字。第10字“酽”的繁体字。第16字“焘”的繁体字。 龖 (dá) 驧 (jú) 郁 (yù) 灵 (líng) 雦 (chóu) 嚻 (xiāo) 嬲 (niǎo) 鷼 (xián) 觻 (lì,lù) 酽 (yàn) 靐 (bìng) 兤 (huǎng) 衋 (xì) 蠿 (zhuō) 豔 (y...

口令红包 繁体相同

爨疠箩饢驫鲡酽 恋蒌读鑭鹳丰耧 谙颜颗馈 你自己查吧

你好 ,上图的这些汉字拼音如下 龖驧郁灵雦嚻嬲鷼觻酽靐兤䀌蠿豔焘虋豓 dá jú yù líng jí áo niǎo xián lì yàn bìng huǎng xì zhuō yàn tāo mén yàn 如果您满意我的回答请及时采纳 谢谢 祝新年快乐 ·!

共十七字,最末一个是重复字。这些字是不常用的生僻字。 癵(luán)。饙(fēn)。纞(liàn)。虋(mén)。讟(dú)。龘(dá)。 靐(bìng)。齉(nàng)。齾(yà)。爩(yù)。鱻(xiān)。麤(cū)。 龗(líng)。灪(yù)。龖(dá)。厵(yuán)。爨(cuàn)。癵(luán)。

你好 ,上图的汉字拼音如下 龖驧郁灵雦嚻嬲鷼觻酽靐兤䀌蠿豔焘虋豓 dá jú yù líng jí áo niǎo xián lì yàn bìng huǎng zhuō yàn tāo mén yàn 如果对回答满意请给一个采纳吧 谢谢 祝新年快乐 !

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.wxsh.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com