wxsh.net
当前位置:首页>>关于繁体字读音口令红包的资料>>

繁体字读音口令红包

实有11个汉字,多出来的是重复字。 馫 (xīn) 龘 (dá) 飝 (fēi) 鱻 (xiān) 灥 (xún,quán) 麤 (cū) 靐 (bìng) 飍 (xiū) 朤 (lǎng) 淼 (miǎo) 譶 (tà)

这些字多半是不常用的生僻字,第3字“郁”的繁体字。第10字“酽”的繁体字。第16字“焘”的繁体字。 龖 (dá) 驧 (jú) 郁 (yù) 灵 (líng) 雦 (chóu) 嚻 (xiāo) 嬲 (niǎo) 鷼 (xián) 觻 (lì,lù) 酽 (yàn) 靐 (bìng) 兤 (huǎng) 衋 (xì) 蠿 (zhuō) 豔 (y...

你好 ,上图的这些汉字拼音如下 龖驧郁灵雦嚻嬲鷼觻酽靐兤䀌蠿豔焘虋豓 dá jú yù líng jí áo niǎo xián lì yàn bìng huǎng xì zhuō yàn tāo mén yàn 如果您满意我的回答请及时采纳 谢谢 祝新年快乐 ·!

口令红包 繁体相同

“快点说爱莪”,的“莪”读音“e”的二声,不是“我”的发音,需要注意。

共十八个汉字,由于网页不支持繁体,一部分繁体字,转成简化字。 廰 (tīng) 罢(bà,pí) 滞 (zhì) 陇 (lǒng) 赢 (yíng) 爨 (cuàn) 痫 (xián) 骉 (biāo) 麟 (lín) 继 (jì) 蔓 (màn) 谫 (jiǎn) 钃 (zhú) 鹳 (guàn) 体 (tǐ) 耧 (lóu) 馅 (xiàn) 馨 (...

盫,读音:[ān] 释义:古同“盦”。 识,[拼音] [shí,zhì] [释义] [shí]:1.知道,认得,能辨别。 2.所知道的道理。 3.辨别是非的能力。 [zhì]:1.记祝 2.标志,记号。 龘,读音:[dá] 释义:古同“龖”,龙腾飞的样子。 榝,读音:[shā][xiè] 释义:[shā...

爨疠箩饢驫鲡酽 恋蒌读鑭鹳丰耧 谙颜颗馈 你自己查吧

爨疠箩饢驫鲡酽 恋蒌读鑭鹳丰耧 谙颜颗馈

共十七字,最末一个是重复字。这些字是不常用的生僻字。 癵(luán)。饙(fēn)。纞(liàn)。虋(mén)。讟(dú)。龘(dá)。 靐(bìng)。齉(nàng)。齾(yà)。爩(yù)。鱻(xiān)。麤(cū)。 龗(líng)。灪(yù)。龖(dá)。厵(yuán)。爨(cuàn)。癵(luán)。

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.wxsh.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com